สายด่วนร้องทุกข์

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติด
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติด PDF พิมพ์ เขียนอีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 03:14 น.

เรื่อง  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ 2556 จังหวัดสิงห์บุรี

       ด้วย จังหวัดสิงห์บุรี  กำหนดจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีการประกวดบริเวณวัดโพธิ์เก้าต้น  อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีราายละเอียด ดังนี้

      1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

         - ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า                    ประเภท ชาย / หญิง

         - ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า              ประเภท ชาย / หญิง

         - ระดับ ปวส./อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป            ประเภท ชาย / หญิง

      2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าประกวด

          ประเภทเดี่ยวแยก ชาย/หญิง  ทุกระดับ  ไม่จำกัดจำนวน  รวม 6 ประเภท

      3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด

          3.1 ประกาศรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2556

          3.2 หลักเกณฑ์การประกวด

               - เพลงที่ใช้ประกวด  ผู้ร้องเลือกมาเอง เป็นเพลงลูกทุ่งตามต้นฉบับเท่านั้น

               - ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์  ประกอบเพลง

               - ต้องนำแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี สำหรับประกอบการร้องเพลงมาเอง และสามารถตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้)

               - จับฉลากเพื่อเรียงลำดับก่อนการประกวด 30 นาที

               - ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จำนวน 3 ชุด

               - การแต่งกายตามความเหมาะสม

               - กรณีเกิดความผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้  ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื้อร้อง  ท่อนที่ 1 หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด

           4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

              1. น้ำเสียง ความไพเราะของเสียง             30  คะแนน

              2. เทคนิคการขับร้อง                           20  คะแนน

              3. จังหวะ ทำนอง ถูกต้อง                     10  คะแนน

              4. อักขระวิธีถูกต้อง                             10  คะแนน

              5. บุคลิก ลีลา อารมณ์                         10  คะแนน

              6. ความยากง่ายของเพลง                     10  คะแนน

           5. วัน เวลาและสถานที่จัดการประกวด

              วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2556  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป

              ณ เวทีการประกวดบริเวณวัดโพธิ์เก้าต้น  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

              ตัดสินและมอบรางวัล  ณ  เวทีใหญ่  วันที่ 5  กุมภาพันธ์  2556

 

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  036-507208 และ 036-507209** 

     

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates ThemZa  Valid XHTML and CSS.